* gamintojų kainos apskaičiuotos svertiniu būdu, be PVM.
** lyginant 2018 m. gegužės mėn. su 2018 m. balandžio mėn.
*** lyginant 2018 m. gegužės mėn. su 2017 m. gegužės mėn.
1) įskaitant šviežią mėsą, užpiltą druska kaip laikinuoju konservantu
2) įskaitant bekonų šoninę, trijų ketvirčių šoninę arba vidurines dalis,
priekines nuokartas, nugarines ir jų dalis, išskyrus kumpius, mentes ir jų
dalis, su kaulais, papilves ir jų dalis
3) (išskyrus paruoštus valgius ir patiekalus)
4) (išskyrus iš kepenų pagamintas dešras, paruoštus valgius ir patiekalus)
5) išskyrus dešras ir panašius produktus, homogenizuotus produktus, iš
kepenų pagamintus maisto produktus, paruoštus valgius ir patiekalus

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Vitkienė, tel. (8 37) 39 78 05

2018-06-29 Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių vidutinės pardavimo kainos* 2018 m. balandžio–gegužės mėn., EUR/t