2018 m. gegužės mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 13,062 tūkst. galvijų ir pagaminta 3,441 tūkst. t galvijienos skerdenų, atitinkamai 5,91 ir 5,42 proc. mažiau nei 2017 m. atitinkamu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu vidutinis paskerstų supirktų ir savų užaugintų suaugusių galvijų (nuo 12 mėn. amžiaus) gyvasis svoris sudarė 556,44 kg, o skerdenos svoris – 276,48 kg, palyginti su 2017 m. gegužės mėn. atitinkamai padidėjo 0,74 ir 0,97 proc.
Analizuojamo laikotarpio vidutinė galvijų (nuo 12 mėn. amžiaus) supirkimo gyvojo svorio kaina sudarė 125,25 EUR/100 kg, o veršelių (iki 8 mėn. amžiaus) – 162,35 EUR/100 kg ir, palyginti su 2017 m. gegužės mėn., atitinkamai padidėjo 11,33 ir 6,66 proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 70 80

2018-07-02 2018 m. gegužės mėn. Lietuvos įmonėse paskersta mažiau galvijų nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu