Per šių metų pirmuosius penkis mėnesius Lietuvos įmonėse buvo paskersta 2,724 tūkst. avių – tik 0,04 proc. daugiau, palyginti su 2017 m. sausio–gegužės mėn. Iš to skaičiaus 69,82 proc. paskerstų avių sudarė avys, paskerstos grąžintinais pagrindais. Analizuojamu laikotarpiu avių (vyresnių kaip 12 mėn.) skerdimų skaičius padidėjo 8,41 proc. (iki 1,882 tūkst. vnt.), o ėriukų (ne vyresnių kaip 12 mėn.) – sumažėjo 14,69 proc. (iki 842 vnt.). Analizuojamu laikotarpiu avienos skerdenų gamyba, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, sumažėjo 2,53 proc. ir sudarė 52,048 t.
2018 m. sausio–gegužės mėn. vidutinė supirktų avių kaina sudarė 457,88 EUR/100 kg (skerdenų svorio) ir 122,57 EUR/100 kg (gyvojo svorio), atitinkamai 4,40 ir 5,42 proc. mažesnės kainos nei 2017 m. analogišku laikotarpiu.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

2018-07-30 2018 m. sausio–gegužės mėn. Lietuvos įmonėse avių skerdimų skaičius išliko beveik nepakitęs