Pastabos:
2018 m. liepos 11 d. įsigaliojus Komisijos deleguotam reglamentui (ES) 2017/1182 į vidutinę (svertinę) kainą transportavimo kaštai nebeįskaitomi. Dėl duomenų palyginamumo 2017 m. 31 sav. vidutinės (svertinės) kainos teikiamos be transportavimo kaštų.

* lyginant 2018 m. 31 savaitę su 2018 m. 30 savaite
** lyginant 2018 m. 31 savaitę su 2017 m. 31 savaite

***patikslinti duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

2018-08-09 Avių kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. 28–31 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)