2018 m. I pusmetį Lietuvos įmonėse buvo paskersta 398,59 tūkst. kiaulių – 5,39 proc. daugiau nei 2017 m. I pusmetį. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 18,75 proc. daugiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu pagaminta 31,40 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 4,37 proc. daugiau nei 2017 m. I pusmetį. 2018 m. I pusmetį kiaulių supirkimo (pagal skerdenas) kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 147,54 EUR/100 kg (be PVM) ir buvo 10,94 proc. mažesnė nei 2017 m. I pusmetį. Vidutinė kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 106,44 EUR/100 kg (be PVM) – buvo 10,13 proc. mažesnė nei 2017 m. I pusmetį (118,44 EUR/100 kg (be PVM). 2018 m. I pusmetį pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus sumažėjo 8,29 proc., antros (106–115 kg) – 11,56 proc., trečios (116–140 kg) – 9,71 proc., o paršavedžių – 13,05 proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-08-17 2018 m. I pusmetį Lietuvos įmonėse kiaulių skerdimo apimtys padidėjo 5,39 proc., o supirkimo pagal skerdenas kaina sumažėjo 10,94 proc.