* lyginant 2018 m. liepos mėn. su 2018 m. birželio mėn.

** lyginant 2018 m. liepos mėn. su 2017 m. liepos mėn.

Pastaba. Vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

2018-08-24 Avių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. birželio–liepos mėn., EUR/100 kg (be PVM)