Pastabos:

• – konfidencialūs duomenys
2018 liepos 11 d. įsigaliojus Komisijos deleguotam reglamentui (ES) 2017/1182 į vidutinę (svertinę) kainą transportavimo kaštai nebeįskaitomi. Dėl duomenų palyginamumo 2017 m. liepos mėn. ir 2018 m. gegužės ir birželio mėn. vidutinės (svertinės) kainos taip pat teikiamos be transportavimo kaštų.
* lyginant 2018 m. liepos mėn. su 2018 m. birželio mėn.
** lyginant 2018 m. liepos mėn. su 2017 m. liepos mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 78 05

2018-08-24 Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. gegužės–liepos mėn., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)