Pastabos:
2018 m. liepos 11 d. įsigaliojus Komisijos deleguotam reglamentui (ES) 2017/1182 į vidutinę (svertinę) kainą transportavimo kaštai nebeįskaitomi.Kainos teikiamos be transportavimo kaštų.
●–konfidencialūs duomenys
* lyginant 2018 m. liepos mėn. su 2018 m. birželio mėn.
** lyginant 2018 m. liepos mėn. su 2017 m. liepos mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-08-24 Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. gegužės–liepos mėn., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)