Pastabos:

* lyginant 2018 m. liepos mėn. su 2018 m. birželio mėn.
** lyginant 2018 m. liepos mėn. su 2017 m. liepos mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 78 05

2018-08-24 Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2018 m. gegužės–liepos mėn., vnt.