2018 m. liepos mėn. kiaulių skerdimo apimtys Lietuvoje sudarė 66,08 tūkst. vnt. ir buvo 0,21 proc. mažesnės nei birželio mėn., tačiau 9,58 proc. didesnės nei 2017 m. liepos mėn. Iš to skaičiaus 46,62 tūkst. kiaulių buvo suklasifikuotos pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę – 19,23 proc. daugiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Šiuo metu Lietuvos rinkoje vyrauja aukščiausios (S) ir puikios (E) raumeningumo klasių kiaulių skerdenos. S raumeningumo klasės kiaulių skerdenos analizuojamu laikotarpiu sudarė 65,97 proc., E klasės – 28,79 proc., labai geros (U) – 4,68 proc., geros (R) – 0,51 proc., neblogos (O) – 0,04 proc., o menkos (P) – 0,006 proc. nuo bendro suklasifikuotų kiaulių skaičiaus.
2018 m. liepos mėn. kiaulių supirkimo (pagal skerdenas) kaina Lietuvoje sudarė 144,99 EUR/100 kg ir buvo 2,53 proc. mažesnė nei birželio mėn. ir 17,25 proc. mažesnė, palyginti su 2017 m. liepos mėn. Kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 106,19 EUR/100 kg – buvo 1,57 proc. mažesnė nei birželio mėn. ir 15,71 proc. mažesnė nei 2017 m. liepos mėn. Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus sumažėjo 12,04 proc., antros (106–115 kg) – 16,68 proc., trečios (116–140 kg) – 16,76 proc., o paršavedžių – 22,34 proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-08-27 2018 m. liepos mėn., palyginti su 2017 m. liepos mėn., Lietuvos įmonėse kiaulių supirkimo kaina sumažėjo apie 17 proc., o skerdimo apimtys padidėjo apie 10 proc.