Analizuojamu laikotarpiu 0,92 proc. sumažėjo buliukų vidutinė supirkimo pagal gyvą svorį kaina ir sudarė 1,45 EUR/kg: buliukų, kurių gyvasis svoris 480 kg ir daugiau, vidutinė supirkimo kaina buvo 1,54 EUR/kg, 430–479 kg svorio buliukų – 1,17 EUR/kg, 380–429 kg – 1,00 EUR/kg. Bulių vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo 3,20 proc. ir sudarė 1,38 EUR/kg: 600–799 kg buliai vidutiniškai buvo superkami po 1,56 EUR/kg, 450–599 kg – 1,34 EUR/kg, lengvesni nei 450 kg – 0,84 EUR/kg. Vidutinė karvių supirkimo kaina 36 savaitę, lyginant su 35 savaite, padidėjo 1,16 proc. ir sudarė 1,01 EUR/kg: karvių, kurių gyvasis svoris buvo didesnis nei 500 kg, vidutinė supirkimo kaina sudarė 1,09 EUR/kg, lengvesnių nei 500 kg – 0,62 EUR/kg. Telyčių vidutinė supirkimo pagal gyvą svorį kaina analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 1,82 proc. ir sudarė 1,22 EUR/kg: 400 kg ir daugiau sveriančių telyčių vidutinė supirkimo kaina sudarė 1,26 EUR/kg, 350–399 kg – 0,78 EUR/kg.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 70 80

2018-09-19 Šių metų 36 savaitę (09 03–09) suaugusių galvijų (nuo 12 mėn. amžiaus) vidutinė supirkimo pagal gyvąjį svorį kaina Lietuvos įmonėse sudarė 1,18 EUR/kg ir buvo 0,72 proc. aukštesnė nei paskutinę vasaros savaitę (35 savaitė 08 27–09 02)