2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 533,54 tūkst. kiaulių – 5,88 proc. daugiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 18,25 proc. daugiau nei 2017 m. sausio–rugpjūčio mėn. Analizuojamu laikotarpiu pagaminta 41,92 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 4,91 proc. daugiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. S kategorijos kiaulės sudarė 66,36 proc., E kategorijos – 28,48 proc. nuo visų suklasifikuotų kiaulių.
2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. kiaulių supir-kimo (skerdenų) kaina Lietuvoje vidutiniškai
sudarė 143,76 EUR/100 kg ir buvo 13,35 proc. žemesnė nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Repre-zentacinė E klasės supirkimo pagal skerdenas vidutinė kaina sudarė 141,47 EUR/100 kg ir buvo 14,03 proc. žemesnė nei 2017 m. sausio–rugpjūčio mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 143,48 EUR/100 kg ir buvo 13,24 proc. žemesnė nei 2017 m. sausio–rugpjūčio mėn., tačiau 1,42 proc. aukštesnė nei Lietuvoje.
Vidutinė kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 105,93 EUR/100 kg – buvo 11,74 proc. žemesnė nei 2017 m. sausio–rugpjūčio mėn. (120,02 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kate-gorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus sumažėjo 8,83 proc., antros (106–115 kg) – 13,41 proc., trečios (116–140 kg) – 11,64 proc., o paršavedžių – 14,20 proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-10-10 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. Lietuvoje kiaulių skerdenų kokybė gerėjo, o supirkimo kaina mažėjo