Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos įmonėse buvo paskerstos 4,194 tūkst. avys – vos 0,55 proc. mažiau, palyginti su 2017 m. sausio–rugpjūčio mėn. Iš to skaičiaus 69,91 proc. paskerstų avių sudarė avys, paskerstos grąžintinais pagrindais. Analizuojamu laikotarpiu avių (vyresnių kaip 12 mėn.) skerdimų skaičius padidėjo 6,12 proc. (iki 2,948 tūkst. vnt.), o ėriukų (ne vyresnių kaip 12 mėn.) – sumažėjo 13,41 proc. (iki 1,246 vnt.). Didžiąją dalį (70,29 proc.) nuo visų skerdimų sudarė vyresnių kaip 12 mėn. amžiaus avių skerdimai. Analizuojamu laikotarpiu avienos skerdenų gamyba, palyginti su 2017 m. sausio–rugpjūčio mėn., sumažėjo 5,72 proc. ir sudarė 79,938 t.
2018 m. sausio–rugpjūčio mėn. vidutinė supirktų avių kaina (be PVM) sudarė 456,09 EUR/100 kg (skerdenų svorio) ir 127,50 EUR/100 kg (gyvojo svorio), atitinkamai 4,60 mažesnė, tačiau 0,15 proc. didesnė kaina nei 2017 m. analogišku laikotarpiu.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

2018-10-10 2018 m. sausio–rugpjūčio mėn., palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, Lietuvos įmonėse avių skerdimų skaičius išliko beveik nepakitęs