Pastabos:
* lyginant 2018 m. 40 savaitę su 2018 m. 39 savaite
** lyginant 2018 m. 40 savaitę su 2017 m. 40 savaite
*** patikslinti duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 78 05

2018-10-11 Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2018 m. 37–40 sav., vnt.