* lyginant 2018 m. rugsėjo mėn. su 2018 m. rugpjūčio mėn.

** lyginant 2018 m. rugsėjo mėn. su 2017 m. rugsėjo mėn.

*** patikslinti duomenys

**** negalutiniai duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

2018-10-23 Šalutinių gyvūninių produktų kiekiai Lietuvos skerdyklose 2018 m. liepos–rugsėjo mėn., t