Pastabos:
2018 m. liepos 11 d. įsigaliojus Komisijos deleguotam reglamentui (ES) 2017/1182 į vidutinę (svertinę) kainą transportavimo kaštai nebeįskaitomi. Dėl duomenų palyginamumo 2017 m. 42 sav. vidutinės (svertinės) kainos teikiamos be transportavimo kaštų.

* lyginant 2018 m. 42 savaitę su 2018 m. 41 savaite
** lyginant 2018 m. 42 savaitę su 2017 m. 42 savaite

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

2018-10-25 Avių kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. 39–42 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)