2018 m. III ketvirtį šalies skerdyklose buvo paskersta 199,83 tūkst. kiaulių – 7 proc. daugiau nei 2017 m. III ketvirtį. Iš to skaičiaus 143,31 tūkst. kiaulių buvo suklasifikuota pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę – 19,04 proc. daugiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Lietuvos rinkoje vyravo aukščiausios (S) ir puikios (E) raumeningumo klasių kiaulių skerdenos. S raumeningumo klasės kiaulių skerdenos analizuojamu laikotarpiu sudarė 65,60 proc., E klasės – 29,41 proc. nuo bendro suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. Analizuojamu laikotarpiu buvo pagaminta 15,62 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 6,76 proc. daugiau nei 2017 m. III ketvirtį. 2018 m. III ketvirtį kiaulių supirkimo (pagal skerdenas) kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 141,41 EUR/100 kg ir buvo 17,48 proc. mažesnė nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Vidutinė kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 104,64 EUR/100 kg – buvo 15,45 proc. mažesnė nei 2017 m. III ketvirtį (123,76 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus sumažėjo – 9,88 proc., antros (106–115 kg) – 17,59 proc., trečios (116–140 kg) – 16,51 proc., o paršavedžių – 15,74 proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-10-29 2018 m. III ketvirtį Lietuvos įmonėse kiaulių skerdimo apimtys padidėjo 7 proc., o supirkimo pagal gyvąjį svorį kaina sumažėjo 15,45 proc.