Pastabos:
2018 m. liepos 11 d. įsigaliojus Komisijos deleguotam reglamentui (ES) 2017/1182 į vidutinę (svertinę) kainą transportavimo kaštai nebeįskaitomi. Dėl duomenų palyginamumo 2017 m. 43 sav. vidutinės (svertinės) kainos teikiamos be transportavimo kaštų.

* lyginant 2018 m. 43 savaitę su 2018 m. 42 savaite
** lyginant 2018 m. 43 savaitę su 2017 m. 43 savaite

●–konfidencialūs duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

2018-11-02 Avių kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. 40–43 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)