Pastabos:
2018 m. liepos 11 d. įsigaliojus Komisijos deleguotam reglamentui (ES) 2017/1182 į vidutinę (svertinę) kainą transportavimo kaštai nebeįskaitomi. Dėl duomenų palyginamumo 2017 m. 44 sav. vidutinės (svertinės) kainos teikiamos be transportavimo kaštų.
• – konfidencialūs duomenys
* lyginant 2018 m. 44 savaitę su 2018 m. 43 savaite
** lyginant 2018 m. 44 savaitę su 2017 m. 44 savaite
*** patikslinti duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 78 05

2018-11-08 Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. 41–44 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)