Per 2018 m. devynis mėn. šalies skerdyklose buvo paskersta 598,45 tūkst. kiaulių – 5,93 proc. daugiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 18,79 proc. daugiau nei 2017 m. sausio–rugsėjo mėn. Analizuojamu laikotarpiu pagaminta 47,03 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 5,16 proc. daugiau nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu.
2018 m. sausio–rugsėjo mėn. kiaulių supirkimo (pagal skerdenas) kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 143,65 EUR/100 kg ir buvo 13,47 proc. žemesnė nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Reprezentacinė E klasės supirkimo pagal skerdenas vidutinė kaina sudarė 141,27 EUR/100 kg ir buvo 14,17 proc. žemesnė nei 2017 m. sausio–rugsėjo mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 143,89 EUR/100 kg ir buvo 12,99 proc. žemesnė nei 2017 m. sausio–rugsėjo mėn., tačiau 1,85 proc. aukštesnė nei Lietuvoje.
Vidutinė kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 105,84 EUR/100 kg – buvo 11,91 proc. žemesnė nei 2017 m. sausio–rugsėjo mėn. (120,15 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus sumažėjo 8,85 proc., antros (106–115 kg) – 13,66 proc., trečios (116–140 kg) – 12,06 proc., o paršavedžių – 13,63 proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018 m. sausio–rugsėjo mėn. Lietuvoje kiaulių skerdimo apimtys didėjo, o supirkimo kaina mažėjo