Pastabos:
* lyginant 2018 m. 45 savaitę su 2018 m. 44 savaite
** lyginant 2018 m. 45 savaitę su 2017 m. 45 savaite
*** patikslinti duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 78 05

Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2018 m. 42–45 sav., vnt.