Pastabos:
2018 m. liepos 11 d. įsigaliojus Komisijos deleguotam reglamentui (ES) 2017/1182 į vidutinę (svertinę) kainą transportavimo kaštai nebeįskaitomi. Dėl duomenų palyginamumo 2017 m. spalio mėn. kainos teikiamos taip pat be transportavimo kaštų.

●–konfidencialūs duomenys
* lyginant 2018 m. spalio mėn. su 2018 m. rugsėjo mėn.
** lyginant 2018 m. spalio mėn. su 2017 m. spalio mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-11-23 Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. rugpjūčio–spalio mėn., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)