* lyginant 2018 m. spalio mėn. su 2018 m. rugsėjo mėn.
** lyginant 2018 m. spalio mėn. su 2017 m. spalio mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018-11-23 Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2018 m. rugpjūčio–spalio mėn., vnt.