Lietuvoje 2018 m. spalio mėn. kiaulių E klasės supirkimo pagal skerdenas vidutinė kaina sudarė 135,74 EUR/100 kg ir buvo 6,36 proc. žemesnė nei 2017 m. spalio mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje analizuojamu laikotarpiu sudarė 138,08 EUR/100 kg ir buvo 8,79 proc. žemesnė nei 2017 m. spalio mėn. Kiaulių E klasės supirkimo kaina 2018 m. spalio mėn., palyginti su 2017 m. spalio mėn., didėjo tik Suomijoje – 4,29 proc., o kitose ES šalyse – mažėjo. Labiausiai analizuojamu laikotarpiu
kiaulių kaina sumažėjo Belgijoje (19,32 proc.) ir Danijoje (13,84 proc.). Lenkijoje kiaulių E klasės supirkimo kaina sumažėjo 10,00 proc. (iki 134,73 EUR/100 kg) ir buvo 0,74 proc. žemesnė nei Lietuvoje, Latvijoje – 7,69 proc. (iki 143,00 EUR/100 kg) ir buvo 5,35 proc. aukštesnė nei Lietuvoje, Estijoje – 1,69 proc. (iki 148,28 EUR/100 kg) ir buvo 9,24 proc. aukštesnė nei Lietuvoje.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2018 m. spalio mėn. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina Lietuvoje buvo 1,69 proc. žemesnė už vidutinę ES kainą