Pastabos:

2018 m. liepos 11 d. įsigaliojus Komisijos deleguotam reglamentui (ES) 2017/1182 į vidutinę (svertinę) kainą transportavimo kaštai nebeįskaitomi. Dėl duomenų palyginamumo 2017 m. 48 sav. vidutinės (svertinės) kainos teikiamos be transportavimo kaštų.
* lyginant 2018 m. 48 savaitę su 2018 m. 47 savaite

** lyginant 2018 m. 48 savaitę su 2017 m. 48 savaite

● – konfidencialūs duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė J. Vitkienė, tel. (8 37) 39 73 88

Avių kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. 44–48 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)