Šių metų III ketvirtį Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės iš augintojų supirko 84,42 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių avižos sudarė 43,86 proc., kviečiai – 31,62 proc., žirniai – 13,11 proc., pupos – 7,59 proc., rugiai – 5,18 proc., kvietrugiai – 3,08 proc., miežiai – 2,34 proc., kukurūzai –1,44 proc., grikiai – 0,81 proc. Ekologiški grūdai sudarė 3,70 proc. visų supirktų 2018 m. III ketvirtį grūdų Lietuvoje. Ekologiškų grikių supirkimo kaina Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu buvo 55,39 proc. didesnė nei įprastinių grikių, kviečių – 59,24 proc., kvietrugių – 61,74 proc., miežių – 63,22 proc., pupų – 75,69 proc., rugių – 89,47 proc., kukurūzų – 90,87 proc., avižų – 92,42 proc., o žirnių – daugiau nei du kartus.
Ekologiškų grūdų eksportas iš Lietuvos 2018 m. III ketvirtį, palyginti 2017 m. III ketvirčiu, padidėjo 6,52 proc. ir sudarė 40,83 tūkst. t. Ekologiškos avižos analizuojamu laikotarpiu sudarė 40,41 proc. ekologiškų grūdų eksporto, kviečiai – 35,14 proc., žirniai – 12,19 proc., rugiai – 4,22 proc., kvietrugiai – 3,09 proc., grikiai – 1,69 proc., miežiai – 0,50 proc. 2018 m. III ketvirtį buvo perdirbta 3,02 tūkst. t ekologiškų grūdų, o rugsėjo mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje sudarė 65,09 tūkst. t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Garliauskienė, tel. (8 37) 39 70 75

Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų 2018 m. III ketvirtį, palyginti su 2017 m. III ketvirčiu, sumažėjo 2,81 proc.