Šių metų spalio mėn. Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės iš augintojų supirko 123,81 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių avižos sudarė 29,88 proc., grikiai – 17,04 proc., kviečiai – 16,83 proc., žirniai – 13,33 proc., kvietrugiai – 9,17 proc., pupos – 4,93 proc., kukurūzai – 4,04 proc., miežiai – 3,24 proc., rugiai – 1,14 proc. Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų 2018 m. spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., sumažėjo 39,07 proc., o palyginti su praėjusių metų spalio mėn., – 47,65 proc. Ekologiški grūdai sudarė 5,31 proc. visų supirktų 2018 m. spalio mėn. grūdų Lietuvoje. Ekologiškų pupų supirkimo kaina Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu buvo 34,57 proc. didesnė nei įprastinių pupų, kviečių – 55,41 proc., kvietrugių – 56,71 proc., miežių – 59,42 proc., avižų – 66,77 proc., kukurūzų – 77,88 proc., žirnių – 94,08 proc., rapsų – 99,81 proc., o rugių – daugiau nei du kartus.
Ekologiškų grūdų eksportas iš Lietuvos 2018 m. spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., sumažėjo 50,13 proc. ir sudarė 13,39 tūkst. t. Daugiausia buvo eksportuota ekologiškų avižų, kurios sudarė 46,63 proc. ekologiškų grūdų eksporto. Ekologiški kviečiai sudarė 25,28 proc. ekologiškų grūdų eksporto, pupos – 13,00 proc., žirniai – 8,66 proc., grikiai – 2,99 proc., kvietrugiai – 1,86 proc., rugiai – 1,23 proc. 2018 m. spalio mėn. buvo perdirbta tik 247,03 t ekologiškų grūdų, o spalio mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje sudarė 67,95 tūkst. t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Garliauskienė, tel. (8 37) 39 70 75

2018 m. spalio mėn. sumažėjo ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų