2018 m. spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose buvo paskersta 13,73 proc. daugiau ekologiškai užaugintų galvijų ir pagaminta 22,20 proc. daugiau galvijienos skerdenų. Palyginti su 2017 m. spalio mėn., skerdimų skaičius padidėjo 70,90 proc. Analizuojamu laikotarpiu vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina sudarė 139,26 EUR/100 kg (be PVM). Paskerstų supirktų, savų užaugintų ir atliekant skerdimo paslaugą galvijų vidutinis skerdenų svoris analizuojamu laikotarpiu sudarė 291,22 kg ir buvo 4,07 proc. didesnis nei 2017 m. spalio mėn. Šių metų spalio mėn. paskerstų ekologiškai užaugintų galvijų skaičius sudarė tik 1,91 proc. visų paskerstų galvijų Lietuvoje.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Garliauskienė, tel. (8 37) 39 70 75

Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2018 m. spalio mėn. padidėjo