* lyginant 2018 m. lapkričio mėn. su 2018 m. spalio mėn.

** lyginant 2018 m. lapkričio mėn. su 2017 m. lapkričio mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

Avių ir ožkų skerdimai Lietuvos įmonėse 2018 m. rugsėjo–lapkričio mėn., vnt.