Pastabos:

* lyginant 2018 m. lapkričio mėn. su 2018 m. spalio mėn.
** lyginant 2018 m. lapkričio mėn. su 2017 m. lapkričio mėn.
*** paskerstų supirktų ir savų užaugintų galvijų skerdenų svoris kg

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 78 05

Galvijų skerdimas Lietuvos įmonėse 2018 m. rugsėjo–lapkričio mėn.