Pastabos:
2018 m. liepos 11 d. įsigaliojus Komisijos deleguotam reglamentui (ES) 2017/1182 į vidutinę (svertinę) kainą transportavimo kaštai nebeįskaitomi. Dėl duomenų palyginamumo 2018 m. 2 sav. kainos taip pat teikiamos be transportavimo kaštų.

●–konfidencialūs duomenys

  • lyginant 2019 m. 2 savaitę su 2019 m. 1 savaite
    ** lyginant 2019 m. 2 savaitę su 2018 m. 2 savaite

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

Kiaulių supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. 51–2019 m. 2 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)