Pastabos:
2018 m. liepos 11 d. įsigaliojus Komisijos deleguotam reglamentui (ES) 2017/1182 į vidutinę (svertinę) kainą transportavimo kaštai nebeįskaitomi. Dėl duomenų palyginamumo 2018 m. 2 sav. vidutinės (svertinės) kainos teikiamos be transportavimo kaštų.
• – konfidencialūs duomenys

  • lyginant 2019 m. 2 savaitę su 2018 m. 1 savaite
    ** lyginant 2019 m. 2 savaitę su 2018 m. 2 savaite
    *** patikslinti duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 78 05

Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. 51–2019 2 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)