Pastabos:

  • lyginant 2018 m. gruodžio mėn. su 2018 m. lapkričio mėn.
    ** lyginant 2018 m. gruodžio mėn. su 2017 m. gruodžio mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 78 05

Galvijų skerdenų svoris Lietuvos įmonėse 2018 m. spalio–gruodžio mėn., kg