Pastabos:
• – konfidencialūs duomenys
2018 liepos 11 d. įsigaliojus Komisijos deleguotam reglamentui (ES) 2017/1182 į vidutinę (svertinę) kainą transportavimo kaštai nebeįskaitomi. Dėl duomenų palyginamumo 2017 m. gruodžio mėn. mėn. vidutinės (svertinės) kainos taip pat teikiamos be transportavimo kaštų.

  • lyginant 2018 m. gruodžio mėn. su 2018 m. lapkričio mėn.
    ** lyginant 2018 m. gruodžio mėn. su 2017 m. gruodžio mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 78 05

Galvijų supirkimo kainos Lietuvos įmonėse 2018 m. spalio–gruodžio mėn., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)