• lyginant 2018 m. gruodžio mėn. su 2018 m. lapkričio mėn. ** lyginant 2018 m. gruodžio mėn. su 2017 m. gruodžio mėn.

*** patikslinti duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

Šalutinių gyvūninių produktų kiekiai Lietuvos skerdyklose 2018 m. spalio–gruodžio mėn., t