2018 m. spalio–gruodžio mėn. Lietuvos įmonėse buvo paskersta 2,248 tūkst. avių – 8,91 proc. daugiau, palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu. Iš to skaičiaus 79,45 proc. paskerstų avių sudarė avys, paskerstos grąžintinais pagrindais. 2018 m. IV ketvirtį didėjo tiek avių (vyresnių kaip 12 mėn.), tiek ir ėriukų skerdimų skaičius, atitinkamai 10,11 proc. (iki 1,252 tūkst. vnt.) ir 7,44 proc. (iki 996 vnt.). Kaip ir įprasta, dėl sezoniškumo daugiausia avių buvo paskersta spalio mėn. – 36,65 proc. šių metų IV ketvirčio skerdimų skaičiaus.
Analizuojamu laikotarpiu avienos skerdenų gamyba, palyginti su tuo pačiu laikotarpiu prieš metus, išliko beveik nepakitusi – sumažėjo vos 0,48 proc. ir sudarė 41,941 t.
2018 m. spalio–gruodžio mėn. vidutinė supirktų avių kaina sudarė 442,69 EUR/100 kg (skerdenų svorio) ir 134,04 EUR/100 kg (gyvojo svorio), atitinkamai 6,84 mažesnės ir 15,91 proc. didesnės kainos nei 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

2018 m. IV ketvirtį Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimai