• lyginant 2018 m. gruodžio mėn. su 2018 m. lapkričio mėn.

** lyginant 2018 m. gruodžio mėn. su 2017 m. gruodžio mėn.

● – konfidencialūs duomenys

1) (išskyrus iš kepenų pagamintas dešras, paruoštus valgius ir patiekalus)

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė J. Vitkienė, tel. (8 37) 39 73 88

Lietuvos įmonėse pagamintos mėsos ir kai kurių mėsos gaminių eksportas į trečiąsias šalis 2018 m. lapkričio-gruodžio mėn., t