Praėjusiais metais Lietuvos įmonėse buvo paskersta 7,077 tūkst. avių – 2,94 proc. daugiau, palyginti su 2017 m. Analizuojamu laikotarpiu ėriukų (ne vyresnių kaip 12 mėn.) buvo paskersta 3,32 proc. mažiau (iš viso 2,504 tūkst. vnt.), o avių (vyresnių kaip 12 mėn.) – 6,72 proc. daugiau (iš viso 4,573 tūkst. vnt.), palyginti su 2017 m. Lietuvos įmonėse paskerstų avių didžiąją dalį sudarė avys, paskerstos Lietuvos skerdyklose grąžintinais pagrindais – 74,00 proc., nuo visų avių skerdimų. Analizuojamu laikotarpiu avienos skerdenų gamyba, palyginti su 2017 m., sumažėjo 3,56 proc. ir sudarė 134,456 t.
2018 m. vidutinė supirktų avių kaina sudarė 453,04 EUR/100 kg (skerdenų svorio) ir 129,92 EUR/100 kg (gyvojo svorio), atitinkamai 4,52 ir 3,56 proc. mažesnės kainos nei 2017 m. 2018 m. brangiausiai avys buvo superkamos liepos mėn. – po 142,45 EUR/100 kg gyvojo svorio, pigiausiai – sausio mėn. – po 116,57 EUR/100 kg gyvojo svorio.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

2018 m. Lietuvos įmonėse avių skerdimai didėjo