Pastabos:

  • lyginant 2019 m. 6 savaitę su 2019 m. 5 savaite
    ** lyginant 2019 m. 6 savaitę su 2018 m. 6 savaite
    *** patikslinti duomenys

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 78 05

Suklasifikuotų galvijų skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2019 m. 3–6 sav., vnt.