• lyginant 2019 m. 6 savaitę su 2019 m. 5 savaite
    ** lyginant 2019 m. 6 savaitę su 2018 m. 6 savaite

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

Suklasifikuotų kiaulių skerdenų skaičius Lietuvos įmonėse 2019 m. 3–6 sav., vnt.