Vidutinė didmeninė vištienos skerdenų (A kokybės klasės ,,65 proc. viščiukas‘‘) pardavimo kaina ES 2018 m. sudarė 186,36 EUR/100 kg, t. y. buvo 2,2 proc. didesnė nei 2017 m. (182,30 EUR/100 kg) ir 4,9 proc. didesnė nei 2016 m. (177,78 EUR/100 kg). Mažiausia vidutinė didmeninė vištienos skerdenų pardavimo kaina ES buvo Airijoje (118,86 EUR/100 kg) ir Lenkijoje (127,54 EUR/100 kg), o didžiausia – Vokietijoje (275,97 EUR/100 kg) ir Suomijoje (270,02 EUR/100 kg). Latvijoje vištienos skerdenų didmeninė pardavimo kaina 2018 m., palyginti su 2017 m., padidėjo 2,7 proc. ir sudarė 166,45 EUR/100 kg, Lenkijoje – padidėjo 2,3 proc. ir sudarė 127,54 EUR/100 kg.
Lietuva yra ketvirtoje vietoje pagal vištienos pigumą tarp ES šalių. 2018 m. vidutinė didmeninė vištienos skerdenų pardavimo kaina padidėjo 4,5 proc. ir sudarė 150,80 EUR/100 kg, t. y. buvo 4,5 proc. didesnė nei 2017 m., ir 6,8 proc. didesnė nei 2016 m . 2018 m. padidėjusiai vištienos pardavimo kainai Lietuvoje įtakos turėjo dėl sausros nuostolių išaugusi kviečių kaina. Apie 60 proc. vištienos kainos priklauso nuo pašarų, kitą dalis – nuo vėdinimo ir šildymo sąnaudų, gamybos procesų atnaujinimo ir transporto kaštų.
Vidutinė didmeninė kiaušinių (L ir M kategorijos) kaina ES 2018 m. sudarė 132,67 EUR/100 kg, t. y. buvo 5,87 proc. mažesnė nei 2017 m. (140,92 EUR/100 kg), tačiau 16,5 proc. didesnė nei 2016 m. (113,83 EUR/100 kg). Latvijoje vidutinė didmeninė kiaušinių (L ir M kategorijos) pardavimo kaina analizuojamu laikotarpiu, palyginti su 2017 m., sumažėjo 5,6 proc. ir sudarė 115,34 EUR/100 kg, Estijoje – padidėjo 8,9 proc. ir sudarė 125,25 EUR/100 kg, Lenkijoje – sumažėjo 4,7 proc. ir sudarė 142,76 EUR/100 kg. 2018 m. mažiausia vidutinė didmeninė kiaušinių pardavimo kaina ES buvo Čekijoje (108,40 EUR/100 kg), o didžiausia – Austrijoje (196,55 EUR/100 kg).
Lietuvos vartotojų augantis susidomėjimas maisto kokybe ir pasikeitęs pirkėjų požiūris į juos supančią aplinką, skatina paukštynus modernizuoti paukštides ir didinti ant kraiko laikomų vištų skaičių. 2018 m. Lietuvoje pagerintuose narvuose išaugintų vištų kiaušinių buvo surinkta 93,7 proc., laikomų ant kraiko – 6,3 proc. 2017 m. pagerintuose narvuose išaugintų vištų kiaušinių buvo surinkta 97,7 proc., laikomų ant kraiko – 2,3 proc. 2018 m. vidutinė didmeninė ant kraiko išaugintų vištų kiaušinių kaina buvo 35,7 proc. didesnė nei pagerintuose narvuose surinktų kiaušinių kaina.
Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu vidutinė didmeninė kiaušinių (L ir M kategorijos) kaina sudarė 104,41 EUR/100 kg. Ji buvo 5,80 proc. mažesnė nei 2017 m., tačiau ir 1,9 proc. didesnė nei 2016 m.

                                                

Šaltiniai: EK, LŽŪMPRIS
Parengė: D. Špokaitė, tel. (837) 39 78 02

2018 m., palyginti su 2017 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo ES vidutinė didmeninė vištienos kaina, o kiaušinių – sumažėjo