• lyginant 2019 m. sausio mėn. su 2018 m. gruodžio mėn.
    ** lyginant 2019 m. sausio mėn. su 2018 m. sausio mėn.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

Kiaulių skerdimo apimtys Lietuvos įmonėse 2018 m. lapkričio–2019 m. sausio mėn., vnt.