2019 m. 5–8 sav. (2019 m. sausio 28–vasario 24 d.)

*lyginant 2019 m. 8 savaitę su 7 savaite

**lyginant 2019 m. 8 savaitę su 2018 m. 8 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Šviežių supakuotų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 vnt. (be PVM) 2019 m. 5–8 sav.