Europos Komisijos (toliau – EK) duomenimis, pastaruosius kelerius metus avienos ir ožkienos rinka ES šalyse stabilizavosi, tačiau 2018 m. I pusmetį šios mėsos gamyba ES šalyse sumažėjo apie 3,5 proc., labiausiai dėl sumažėjusių avių skerdimų skaičiaus Didžiojoje Britanijoje ir Rumunijoje. 2018 m. gamybos sumažėjimą sąlygojo avių bandų skaičiaus mažėjimas pagrindinėse ES didžiosiose avienos gamintojose šalyse, taip pat avių skerdenų svorio mažėjimas dėl vyravusių nepalankių oro sąlygų (sausros). Tačiau prognozuojama, kad 2019 m. bei ateinantį dešimtmetį avienos ir ožkienos gamyba turėtų didėti. Numatoma, kad 2030 m. ES šalyse avių banda turėtų sudaryti 105 mln. vnt. (6,5 mln. vnt. daugiau, palyginti su 2018 m.), o šios mėsos gamyba ES šalyse, palyginti su 2018 m., turėtų padidėti apie 7,19 proc. (iki 924 tūkst. t).
EK duomenimis, avienos ir ožkienos importas 2030 m. turėtų padidėti iki 220 tūkst. t – apie 25,71 proc. daugiau, palyginti su 2018 m. Numatoma, kad didžiausios ES avienos ir ožkienos tiekėjos išliks Australija ir Naujoji Zelandija. Tačiau Naujajai Zelandijai atradus avienos ir ožkienos naujų rinkų eksportui Azijoje ir Vidurio Rytuose, gali būti, kad iš jos ES šalys avienos importuos mažiau.
EK prognozuoja, kad 2030 m. ES avienos ir ožkienos eksportas, palyginti su 2018 m., numatoma, turėtų padidėti apie 20,69 proc. (iki 35 tūkst. t).
Avienos ir ožkienos ES šalių gyventojai ir toliau suvartoja mažiausiai. Prognozuojama, kad ES šalyse šios mėsos suvartojimas 2030 m. turėtų sudaryti 1,108 tūkst. t ir vienas ES šalies gyventojas jos turėtų suvartoti apie 1,9 kg per metus – tai 11,76 proc. daugiau, palyginti su 2018 m.

Šaltinis: EK
Parengė J. Žukauskaitė, tel. (8 37) 39 78 06

Avienos ir ožkienos rinkos ES šalyse apžvalga ir prognozės 2030 m.