2019 m. sausio mėn. šalies skerdyklose buvo paskersta 81,620 tūkst. kiaulių – 14 proc. daugiau nei 2018 m. sausio mėn. Kiaulių pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 21,24 proc. daugiau nei 2018 m. sausio mėn. Lietuvos rinkoje vyravo aukščiausios (S) ir puikios (E) raumeningumo
klasių kiaulių skerdenos. Šių raumeningumo klasių kiaulių skerdenos 2019 m. sausio mėn. sudarė 74,24 proc. nuo bendro suklasifikuotų kiaulių skaičiaus, o 2018 m. sausio mėn. – 68,56 proc. Analizuojamu laikotarpiu pagaminta 6,47 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 15,60 proc. daugiau nei 2018 m. tuo pačiu laikotarpiu.
2019 m. sausio mėn. kiaulių skerdenų kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 124,21 EUR/100 kg ir buvo 9,35 proc. mažesnė nei 2018 m. sausio mėn. Kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė supirkimo kaina Lietuvoje ir ES šalyse 2019 m. sausio mėn. mažėjo. Lietuvoje 2019 m. sausio mėn. kiaulių E klasės supirkimo pagal skerdenas vidutinė kaina sudarė 127,78 EUR/100 kg ir buvo 8,30 proc. žemesnė nei 2018 m. sausio mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 134,33 EUR/100 kg ir buvo 1,46 proc. žemesnė nei 2018 m. atitinkamu laikotarpiu, tačiau 10,09 proc. aukštesnė nei Lietuvoje. Analizuojamuoju laikotarpiu kaimyninėse šalyse brangiausiai už kiaulieną buvo mokama Estijoje (vidutiniškai 144,62 EUR/100 kg), šiek tiek pigiau Latvijoje (127,78 EUR/100 kg) ir pigiausiai Lenkijoje (125,70 EUR/100 kg).
Vidutinė kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 91,44 EUR/100 kg ir buvo 9,19 proc. žemesnė nei 2018 m. sausio mėn. (100,69 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus sumažėjo 8,71 proc., antros (106–115 kg) – 9,47 proc., trečios (116–140 kg) – 10,28 proc., o paršavedžių – 9,07 proc.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK
Parengė R. Patašienė, tel. (8 37) 39 78 04

2019 m. sausio mėn. Lietuvoje suklasifikuotų kiaulių skerdenų kokybė gerėjo, o supirkimo kaina mažėjo