2018 m. Olandijos banko ,,Rabobank‘‘ antro ir ketvirto ketvirčio ataskaitoje nurodoma, kad pasaulinė paukštienos rinkos ekonominė padėtis buvo nepastovi. Tokią paukštienos rinkos kaitą lėmė tebesitęsiantis prekybos karas tarp JAV ir Kinijos, o tarptautiniai prekybos apribojimai dėl užkrečiamų ligų turėjo įtakos paukštienos paklausai ir kainų sumažėjimui. Numatoma, kad 2019 m. Kinijos rinkoje išaugs paukštienos poreikis, nes dėl afrikinio kiaulių maro šalyje kiaulienos gamyba gali sumažėti 10–12 proc. Nepanaikinti ES ir Saudo Arabijos prekybos suvaržymai braziliškai paukštienai, Meksikos įvesti muito mokesčiai paukštienai, importuotai iš JAV, Pietų Afrikos muito mokesčiai braziliškai vištienai turės reikšmingą poveikį tarptautinei prekybai. Pasinaudoti palankia situacija gali ES šalys, Ukraina ir Rusija. Labiausiai tikėtina, kad Kinija sudarys palankias sąlygas Rusijos paukštienos importui į šalį. Prognozuojama, kad 2019 m. pagrindinė rizika bus ne lėtesnis paukštienos rinkos augimas, o politinių motyvų nulemti prekybos barjerai.

Šaltinis: poultryworld.net

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

Pasaulinės paukštienos rinkos perspektyvos 2019 m.