Vidutinė didmeninė vištienos skerdenų (A kokybės klasės ,,65 proc. viščiukas‘‘) pardavimo kaina ES 2019 m. vasario mėn. sudarė 183,01 EUR/100 kg, t. y. buvo vos 0,2 proc. mažesnė nei 2019 m. sausio mėn. (182,61 EUR/100 kg) ir 0,5 proc. mažesnė nei 2018 m. vasario mėn. (184,01 EUR/100 kg). Mažiausia vidutinė didmeninė vištienos skerdenų pardavimo kaina ES buvo Lenkijoje (126,54 EUR/100 kg) ir Rumunijoje (139,60 EUR/100 kg). Brangiausiai vištienos skerdena vasario mėn. kainavo Suomijoje (298,74 EUR/100 kg), Vokietijoje (282,0 EUR/100 kg), Kipre (252,61 EUR/100 kg), Švedijoje (243,11 EUR/100) ir Danijoje (232,00 EUR/100 kg). Lenkijos vištienos skerdenų vidutinė didmeninė kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 126,54 EUR/100 kg, t. y. buvo 14,2 proc. didesnė nei 2019 m. sausio mėn. (110,82 EUR/100 kg) ir 4,0 proc. mažesnė 2019 m. vasario mėn. 110,82 EUR/100 kg.
Vištienos skerdenų vidutinė didmeninė kaina Lietuvoje 2019 m. vasario mėn. sudarė 149,92 EUR/100 kg. Ji buvo 2,98 proc. mažesnė nei 2019 m. sausio mėn. ir 3,0 proc. didesnė nei 2019 m. vasario mėn. (154,53 EUR/100 kg).

Šaltinis: EK

Parengė: D. Špokaitė, tel. (8 37) 39 78 02

                                                                                                               
2019 m. vasario mėn. sumažėjo ES vidutinė didmeninė vištienos skerdenų kaina