Sertifikuotos Lietuvos ekologiškų grūdų perdirbimo ir prekybos įmonės 2018 m. iš Lietuvos augintojų supirko 132,49 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių ekologiškos avižos sudarė 34,56 proc., kviečiai – 28,60 proc., žirniai – 12,54 proc., pupos – 7,16 proc., rugiai – 5,06 proc., grikiai – 4,26 proc., kvietrugiai – 3,85 proc., miežiai – 2,45 proc., kukurūzai – 1,30 proc., lubinai – 0,19 proc. Ekologiškų kvietrugių vidutinė supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu sudarė 259,26 EUR/t, avižų – 275,30 EUR/t, rugių – 278,03 EUR/t, kviečių – 285,50 EUR/t, kukurūzų – 298,68 EUR/t, miežių – 305,02 EUR/t, grikių – 344,69 EUR/t, žirnių – 364,12 EUR/t, pupų – 370,94 EUR/t, lubinų – 407,97 EUR/t. Ekologiškų grikių supirkimo kaina Lietuvoje praėjusiais metais buvo 54,41 proc. didesnė nei įprastinių grikių, kviečių – 63,45 proc., pupų – 66,68 proc., kvietrugių – 69,45 proc., miežių – 77,94 proc., avižų – 80,97 proc., kukurūzų – 86,49 proc., žirnių – 94,98 proc., rugių – 95,29 proc., o rapsų – daugiau nei du kartus. 2018 m. ekologiškų rapsų sėklų buvo supirkta iš Lietuvos augintojų tik 635,11 t, sojos – 2,524 tūkst. t, o vidutinė ekologiškų rapsų sėklų supirkimo kaina sudarė 723,34 EUR/t, sojos – 565,20 EUR/t.
2018 m. sertifikuotos Lietuvos ekologiškų grūdų perdirbimo ir prekybos įmonės eksportavo 92,48 proc. supirktų iš Lietuvos augintojų ir importuotų ekologiškų grūdų. Praėjusiais metais sertifikuotos Lietuvos ekologiškų grūdų perdirbimo ir prekybos įmonės eksportavo 128,67 tūkst. t ekologiškų grūdų. Ekologiški kviečiai sudarė 33,37 proc. visų ekologiškų grūdų eksporto iš Lietuvos, avižos – 30,01 proc., žirniai – 11,83 proc., pupos – 9,67 proc., rugiai – 4,78 proc., kvietrugiai – 4,31 proc., grikiai – 3,18 proc., miežiai – 2,58 proc., lubinai – 0,26 proc. Ekologiškų grikių eksporto vidutinė kaina analizuojamu laikotarpiu buvo 483,28 EUR/t, lubinų – 466,09 EUR/t, pupų – 436,08 EUR/t, žirnių – 432,98 EUR/t, miežių – 346,53 EUR/t, kviečių – 340,97 EUR/t, rugių – 333,38 EUR/t, avižų – 332,61 EUR/t, kvietrugių – 319,73 EUR/t. 2018 m. buvo išvežta iš Lietuvos į kitas ES šalis 1,47 tūkst. t ekologiškų rapsų, 1,18 tūkst. t sojos, o ekologiškų rapsų vidutinė išvežimo kaina sudarė 850,87 EUR/t, sojos – 588,89 EUR/t.
Sertifikuotos Lietuvos ekologiškų grūdų perdirbimo ir prekybos įmonės 2018 m. į Lietuvą importavo 6,640 tūkst. t ekologiškų grūdų. Daugiausia įvežė ekologiškų avižų, grikių ir žirnių. Praėjusiais metais Lietuvos ekologiškų grūdų perdirbimo įmonėse buvo perdirbta 2,786 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių daugiausia – grikių, kviečių ir rugių.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Garliauskienė, tel. (8 37) 39 70 75

Ekologiškų grūdų supirkimo kiekis Lietuvoje 2018 m., palyginti su 2017 m., sumažėjo