• 2 kg pakuotė
    ** nėra pateikta duomenų už 2018 m. 10 sav.
    Pastaba: maisto produktų mažmeninė kaina atskirose šalyse skaičiuota nacionalinę valiutą išreiškiant eurais.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Žižiūnaitė, tel. (8 37) 39 70 78

Mažmeninės maisto produktų kainos kai kuriose ES šalių sostinėse 2018 m. 10 sav. – 2019 m. 10 sav. (EUR)