2019 m. balandžio mėnesį atnaujintos JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) prognozės duomenimis, 2018–2019 m. kviečių pasiūlos prognozė pasaulyje, palyginti su prieš mėnesį buvusia prognoze, padidinta 2,15 mln. t (iki 1 014,76 mln. t). Labiausia padidintos kviečių pradinės atsargos Irane. 2018–2019 m. kviečių derliaus prognozė pasaulyje 2019 m. balandžio mėn., palyginti su kovo mėn. prognoze, sumažinta 0,13 mln. t ir turėtų sudaryti 732,87 mln. t, o tai būtų 30,32 mln. t mažiau nei 2017–2018 m.
USDA duomenimis, kviečių eksportas pasaulyje 2018–2019 m. turėtų sudaryti 178,46 mln. t, tai būtų 0,45 mln. t mažiau negu buvo prognozuota prieš mėnesį ir 2,31 mln. t mažiau negu 2017–2018 m. Kviečių sunaudojimo prognozė pasaulyje dėl laukiamo mažesnio jų sunaudojimo pašarams Irane ir ES šalyse analizuojamu laikotarpiu sumažinta 2,94 mln. t (iki 739,15 mln. t). ES šalyse kviečių sunaudojimo prognozė dėl didelių kainų sumažinta (1,5 mln. t) juos pakeičiant kukurūzais. Dėl didesnės kviečių pasiūlos ir mažesnio jų sunaudojimo kviečių atsargos pasaulyje 2018–2019 derliaus metų pabaigoje padidintos 5,08 mln. t (iki 275,61 mln. t).
USDA 2019 m. balandžio mėn. prognozės duomenimis, 2018–2019 m. pasaulyje kitų grūdų (kukurūzų, sorgo, miežių, rugių, avižų, sorų ir grūdų mišinių) derlius, palyginti su kovo mėn. prognoze, turėtų padidėti 5,27 mln. t (iki 1 377,16 mln. t). Brazilijoje, prognozuojant didesnį kukurūzų derlingumą, laukiama 1,5 mln. t didesnio jų derliaus. Argentinoje kukurūzų derlius 2018–2019 m. dėl padidinto jų pasėlių ploto turėtų padidėti 1 mln. t (iki 47 mln. t). Didesnis kukurūzų derlius prognozuojamas ES, Meksikoje ir Indonezijoje. Mažesnio kukurūzų derlius analizuojamu laiko-tarpiu laukiama Filipinuose ir Pakistane.
Pasaulinė 2018–2019 m. kitų grūdų eksporto prognozė balandžio mėn. padidinta 1,53 mln. t (iki 200,33 mln. t), o sunaudojimo prognozė išliko beveik nepakitusi ir sudaro 1 406,01 mln. t. 2018–2019 derliaus metų pabaigoje kitų grūdų atsargų prognozė padidinta 5,06 mln. t ir turėtų sudaryti 341,29 mln. t. Iš jų kukurūzų atsargų prognozė padidinta 5,48 mln. t (iki 314,01 mln. t).

Šaltinis: USDA
Grūdų ir rapsų sektoriaus informaciją parengė D. Pyrantienė, R. Banionienė ir G. Garliauskienė, tel. (8~37) 397227


USDA padidino kviečių ir kitų grūdų pasiūlos prognozę pasaulyje